Garantier, behörigheter och försäkring

Garantier som du kan känna dig trygg med

Kvalitet är viktigt för oss. För att du ska känna dig trygg lämnar 2 års garanti på vårt arbete och hela 10 år för tätskiktet. Garantin gäller på betalda uppdrag på det arbete som har lagds för att fuktspärra ett utrymme, dvs. garantin gäller inte på t.ex. klinkerns hållbarhet. 

Vi  innehar behörighet enligt BKR & MVK:s branschregler

För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i PERs Branschregler krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.
 
PER står för Plattsättar Entreprenörernas Riksförening och behörigheten utfärdas av Byggkeramikrådet. 
 
Du kan använda dig av Byggkeramikrådets hemsida bkr.se om du vill kontrollera huruvida en entreprenör innehar behörighet. I garantifrågor följer vi konsumenttjänstlagen. Vi rättar oss givetvis efter Allmänna Reklamationsnämndens beslut om det skulle uppstå en tvist.

Försäkring

Vi är försäkrade genom Trygg Hansa. Om olyckan skulle vara framme ersätter försäkringen befintlig egendom upp till 1.000.000 kr. Vi har även en ansvarsförsäkring som ersätter upp till 10.000.000 kr.

Behörighet enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.
MVK-behörighet för våtrumsmålning.