Så fungerar ROT-avdraget

Om du ska renovera eller bygga om i huset kan du utnyttja ROT-avdraget. Det är enkelt för dig som kund och husägare, att utnyttja ROT-avdraget genom oss. Skattereduktionen lämnas som en skattelättnad direkt på fakturan från oss.  Det är dock viktigt att du själv håller koll på hur mycket av ROT-avdraget som är utnyttjat annars blir vi tvungna att fakturera dig resterande belopp som inte täcks av ROT-avdraget.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 100.000 kronor under ett beskattningsår,  dvs 50 000 kronor per person i samma hushåll. 


Du får inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

På www.skatteverket.se finns en lista över allt som ger rätt till ROT-avdrag.

►  Läs mer om ROT-bidrag på skatte-verkets hemsida.